Drška za posude, 800/400 gr


Montira se na posude 800 ili 400,kao i na konzerve 800 ili 400. Sanjom se posuda ili konzervamnogo lakše vade iz topilice.Pogodna je za skidanje viškavoska sa špatule kao i zaodlaganje špatule.