Spa vosak, 100 gr

Karakteristike Depilève
hladnih voskova
u patroni od 100 gr:
• Izvanredno depiliraju, a zbog dobrih sastojaka i neguju kožu.
• Prijatni su za klijenta, jer je radna temperatura niska.
• Skidaju se celuloznim trakama.