Filmepil topilica za 4 patrone 40 gr

Greje patrone od 40 gr sa i bez aplikatora. Na bazi je ugrađen regulator temperature sa podeocima od 1 do 10.